Wywiad z profesor Małgorzatą Żytko

Małgorzata Żytko, członek Kapituły konkursu #Szkoła2030

Pani szkoła marzeń jest…

Autonomiczna, demokratyczna i różnorodna. To wspólnota nauczycieli, rodziców, uczniów oraz środowiska lokalnego, skupiona wokół wspólnego celu – wspierania rozwoju młodych ludzi, ujawniania ich potencjału, zachęcania do samodzielnego,  twórczego, odpowiedzialnego i krytycznego działania. W moim idealnym świecie szkoły wyróżniają się zróżnicowanymi kulturami i koncepcjami. Współtworzą i nadają charakter lokalnemu środowisku.

Jacy są nauczyciele w takiej szkole?

To zintegrowana społeczność. Zmotywowana do dzielenia się inicjatywami i pomysłami, i  do wspólnego rozwiązywania problemów. Inspirują się wzajemnie, ale też respektują różnorodność edukacyjnych koncepcji i stymulują się do rozwoju.

A rodzice?

Rodzice współtworzą kulturę szkoły. Aktywnie uczestniczą w jej działaniu. Ich potencjał zawodowy i osobowościowy stanowi kapitał społeczności szkolnej.

Jak te marzenia mają się do rzeczywistości? Czy wiemy w jakim kierunku zmierza polska szkoła?

Bardzo brakuje nam debaty społecznej o kierunkach niezbędnych zmian w polskiej edukacji. Taką społeczną burzą mózgów może być konkurs #Szkoła2030. Liczę, że zmobilizuje do myślenia w sposób odpowiedzialny o naszej przyszłości i jednym z najważniejszych jej elementów, jakim jest edukacja.

Czego, przede wszystkim, będzie Pani szukać w pracach konkursowych?

Będę poszukiwać oryginalnych, ale też realnych pomysłów. Czekam na koncepcje i konkretne rozwiązania dla polskiej szkoły, które nie będą tylko abstrakcyjną wizją czy koncertem życzeń. Zależy mi na otwarciu debaty, która przyniesie owoce w postaci idei – takich, które będzie można przekształcić w konkretne działania lub takich, które już zaczęły funkcjonować w praktyce, a chcemy je rozwijać, upowszechniać i twórczo przekształcać.

Jak zachęciłaby Pani potencjalnych uczestników do startu w konkursie i dzielenia się swoimi pomysłami na szkołę?

Zapraszam do społecznej debaty na temat polskiej szkoły i jej roli w przyszłości. Myślenie perspektywiczne otwiera przestrzeń do dyskusji o tym, co najważniejsze dla tożsamości społeczeństwa – o rozwoju i pomyślności naszych dzieci i nas samych. Powierzamy szkole i nauczycielom to, co mamy najcenniejszego, dlatego wysoka jakość edukacji jest społecznym priorytetem. Dzielmy się zatem pomysłami i dobrymi doświadczeniami.

ORGANIZATOR

PARTNER GŁÓWNY

PARTNER

 PARTNER

PATRON MEDIALNY