Kiedy zostaną ogłoszone wyniki konkursu?

Zapowiedź ogłoszenia wyników konkursu #Szkoła2030

Kapituła konkursu #Szkoła2030 wyłoniła Laureatów i przyznała wyróżnienia w konkursie #Szkoła2030.

Informacja o Laureatach i wyróżnionych zostanie zamieszczona na stronie konkursu 25 kwietnia (czwartek) po godz. 12.00. W serwisie zostaną wówczas zamieszczone pseudonimy osób nagrodzonych i wyróżnionych. Informacja ukaże się także na profilu na portalu Facebook.

Uczestnicy konkursu zostaną jednocześnie poinformowani o werdykcie drogą mailową. Z Laureatami i osobami wyróżnionymi skontaktujmy się także telefonicznie.

ORGANIZATOR

PARTNER GŁÓWNY

PARTNER

 PARTNER

PATRON MEDIALNY